Cijfers porno op internet worden overschat

Cijfers porno op internet worden overschat

Je hebt het vast wel eens horen zeggen: de helft van al het internetverkeer is gerelateerd aan porno. Af en toe worden onderzoekscijfers gepubliceerd waaruit dat zou blijken. Soms wordt er zelfs een nog veel hoger percentage genoemd. Die cijfers zijn volgens de Britse ICT-deskundige Mark Ward echter op zijn zachtst gezegd overdreven.

Volgens hem zouden de cijfers die ten grondslag liggen aan dat soort uitspraken namelijk hopeloos verouderd zijn. Bovendien zouden die gegevens toen al onvolledig zijn geweest. De huidige schattingen van de hoeveelheid porno op internet toen komen tot maximaal 5% van de totale hoeveelheid webpagina's.

Een onderzoek waarbij pagina's geteld worden kan tegenwoordig sowieso niet tot goede en vergelijkbare resultaten komen. Veel webpagina's worden tegenwoordig namelijk dynamisch aangemaakt. Er wordt tegenwoordig daarom vooral naar het internetverkeer gekeken wat websites veroorzaken.

Ook het tellen van het totale internetverkeer valt tegen wanneer je hoopt veel porno aan te treffen. Websites als Youtube en Facebook genereren volgens Ward namelijk veel meer internetverkeer dan websites waar sexfilms of andere porno te bekijken zijn.

De vraag is gerechtvaardigd waarom Ward nu pas met zijn bevindingen naar buiten komt als de onjuistheid van de in de media gebruikte gegevens al langer bekend zijn. Daarover is hij ook duidelijk.

Nu er in steeds meer landen wetten of wetsontwerpen liggen die porno op internet aan banden willen leggen is het volgens hem de hoogste tijd om met de juiste cijfers te gaan rekenen. En daaruit blijkt volgens hem vooral dat porno bij lange na niet zo aanwezig is op internet als veelal wordt beweerd.

Laatste uploads..